logo-mini

程式控制速成班

我要報名

             程式控制速成班
【政府立案 39年專技教育 39年金字招牌】

1. 開課日期:5月2日(晚上7點)開課說明會
                     歡迎參觀,免費試聽
2. 上課期限:1.5個月(課程約30H)
3. 上課時間:晚上7:00~9:20(每週2堂課)
4. 課程內容:
                (1) PLC元件,代號識圖,控制邏輯
                (2) I / O迴路,指令譯碼,轉圖繪圖
                (3) 階梯圖解,指令輸入,執行刪改
                (4) 步階儲碼,插入修飾,位移暫存
 • 學成後,可參加乙級工配技術士考試,
   輕鬆取得證照

♦ 說明:
  (1)需具電機控制基礎,否則需先上電機控制班課程
  (2)保證速學速成,否則免費重修
  (3)參觀時間:每週一 ~ 五  (PM2點至9點)
      歡 迎 蒞 臨【桃園市桃園區育樂街71號】
       

 

我要報名